Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
powstało w 1999 roku w wyniku przekształceń Rejonu Dróg Publicznych w Kielcach.

KPRD Sp. z o.o. zajmuje się kompleksowym wykonawstwem robót drogowych, począwszy od robót ziemnych poprzez nawierzchnie bitumiczne aż po roboty wykończeniowe (chodniki itp.).

Spółka dysponuje nowoczesną wytwórnią do produkcji mas bitumicznych zlokalizowaną
w miejscowości Górno pod Kielcami. W zakresie badań specjalistycznych Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych współpracuje z Katedrą Dróg i Mostów Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

Zajmując się budową, modernizacją i robotami remontowymi dróg, placów i ulic Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. współpracuje z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach, Powiatowymi Zarządami Dróg na terenie województwa świętokrzyskiego, łódzkiego, małopolskiego, Miejskim Zarządem Dróg
w Kielcach oraz urzędami miast i gmin na terenie województwa świętokrzyskiego.

Rozwój Spółki opieramy na kadrze inżynieryjno - technicznej, którą cały czas doszkalamy, oraz inwestycjach w nowoczesny sprzęt i technologie w oparciu o środki dostępne w ramach funduszy unijnych.

Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. jest członkiem:

 - Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych;

 - Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa;

 - Stowarzyszenia "Polski Kongres Drogowy".

INFORMACJE O PRZETARGU !!!